Nhảy tới nội dung

TypeScript là gì?

TypeScript là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được phát triển và duy trì bởi Microsoft.

TypeScript là phiên bản mở rộng của Javascript cho phép lập trình viên khai báo kiểu dữ liệu, phát hiện sớm lỗi và cải thiện chất lượng code.

Cách thức hoạt động

  • TypeScript cung cấp các tính năng như class, interface, type và optional type vốn không được hỗ trợ bởi Javascript. Các tính năng này giúp cải thiện cấu trúc và khả năng bảo trì của code quy mô lớn, đồng thời phát hiện lỗi tại thời điểm biên dịch (compile time) thay vì thời gian chạy (runtime).
  • Trình biên dịch sẽ dịch các mã vốn được code trong các file có định dạng .ts .tsx .jsx sang code Javascript thuần (định dạng .js), kết quả cuối cùng là tệp code .js có thể chạy trên các môi trường có hỗ trợ Javascript như trình duyệt web (browser), ứng dụng nodejs, ứng dụng di động (React Native, Cordova, Ionic, NativeScript) etc…
  • TypeScript được sử dụng rất rộng rãi trong việc phát triển frontend, backend và có thể sử dụng với các framework phổ biến như Angular (Google), React (Facebook), Vue hay Svelte
  • TypeScript mang lại nhiều lợi ích hơn so với Javascript thuần, chẳng hạn như việc viết code tường minh hơn, giảm thiểu lỗi và tăng năng suất, khả năng làm việc nhóm và đặc biệt hữu ích trong các dự án lớn, nơi mà có nhiều thay đổi code diễn ra đồng thời bởi nhiều lập trình viên.

Website: https://www.typescriptlang.org

Online Playground: https://www.typescriptlang.org/play

Cài đặt môi trường

Trình biên tập code (code editor): Có rất nhiều trình biên tập code phiên bản trả phí và miễn phí, phổ biến nhất hiện nay là Visual Studio Code hay còn gọi là vscode (https://vscode.dev)