Nhảy tới nội dung

SvelteKit là gì

SvelteKit là một framework mã nguồn mở giúp bạn xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh. Khóa học này phù hợp với những bạn đã hoàn thành khóa học TypeScript, Svelte.