Nhảy tới nội dung

Svelte là gì

Svelte là một thư viện mã nguồn mở giúp bạn xây dựng giao diện web (tương tự như Vue, ReactJS). Svelte được phát triển bởi Rich Harris, bản release đầu tiên được công bố ngày 26/11/2016. Khóa học này sẽ giúp bạn tiếp cận kiến thức Svelte từ cơ bản đến nâng cao.