Nhảy tới nội dung

ReactJS là gì?

ReactJS là một thư viện mã nguồn mở giúp bạn xây dựng giao diện web (tương tự như Vue, Svelte). Khóa học này sẽ giúp bạn tiếp cận kiến thức ReactJS từ cơ bản đến nâng cao.