Nhảy tới nội dung

React Native là gì?

React Native là một framework giúp bạn xây dựng ứng dụng đa nền tảng (iOS, Android, Android TV, Apple TV).