Nhảy tới nội dung

1 bài viết được gắn thẻ "anhtuank7c"

Xem tất cả Thẻ

· 3 phút để đọc
Nguyễn Anh Tuấn

Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog công nghệ của mình.

Mình xin giới thiệu, mình là Nguyễn Anh Tuấn. Một kỹ sư phần mềm tràn đầy nhiệt huyết có sự quan tâm sâu sắc về các nguyên tắc thiết kế phần mềm, các ngôn ngữ lập trình TypeScript Javascript Kotlin Swift và các framework ReactJS React Native Expo Svelte SvelteKit Elysia